Преди около 40 години в гр. Минден бе разработен един специален модел за обучение на младежи. Вариантът на обучение, познат като „модела от Минден“, се наложи бързо в дуалната система на обучение в цяла Германия и е и до днес неразделна част от професионалното обучение.

 

Повишаване на качеството на обучението

 

Важна част беше, а и все още е, повишаване на качеството на обучение посредством разпределение на стажантите в множество фирми. Така чрез този модел това, което практикуват големите фирми, става възможно и за малките и средни фирми.

 

Всяка фирма обучава стажантите само в тези области, в които е особено „силна“ и по този начин е в състояние да предложи на младежите оптимална професионална подготовка в една част от цялостното им обучение. Отделните части от обучението им се нареждат като перлена огърлица една до друга и водят до възможно най-доброто обучение.

 

Повишаване на стажантските места

Максималният брой стажанти, с които може да се „справи“ една фирма, се определя от отдела, който може да поеме най-малко стажанти едновременно. Дори и в другите отдели да е възможно обучаването на повече стажанти, точно този отдел – дори и при най-доброто възможно планиране – винаги ще е отделът, който ще възпрепятства откриването на допълнителни стажантски места.

 

Моделът от Минден използва „силните“ отдели във фирмите, които са включени в него, т.е. точно тези отдели, в които е възможно повече. С обучението в тези отдели, разпределено по отделните фирми, неизбежно следва увеличаване на броя на възможните стажантски места.