Отговорен:

хагема технолоджи ГмбХ

Волф-Юрген Мюлер

Цигелайщр. 11

24392 Нордербраруп


Контакт:

Факс: +49 4641 9209 20

емейл: info@mindener-modell.org

Указание за защита на личните данни:

Ние се отнасяме поверително с данните, свързани с Вашата личност. Личните Ви данни, които ни предоставяте при установяването на контакт, се съхраняват при нас и се обработват във връзка с установяването на контакт. Става въпрос за името Ви, емейл адреса Ви, адреса Ви, телефонния Ви номер или факс.

Ние използваме данните Ви за собствена употреба, но НЕ ги предоставяме на трети лица. Вие може да възразите по всяко време чрез писмено известие или по емейл срещу използването на личните Ви данни. След получаването на Вашето възражение незабавно ще прекратим изпращането на информация.

Промени в нашата дейност или промени в законовите разпоредби могат да окажат влияние върху нашите условия за защита на личните данни. В такъв случай ние ще актуализираме нашите условия и ще ги публикуваме на тази страница.

март 2011 год.