Преди повече от тридесет години в гр. Минден се роди идеята за „споделен чирак“ и се наложи в практиката като Модела от Минден. Едно специално за целта основано сдружение (Дружество за подпомагане на образованието и обучението) пое организацията на фирмите – членки и се погрижи за бързото разпространение на Модела от Минден на цялата територия на Германия.


Заводите Мелита се включиха активно

Един от членовете - основатели бяха заводите Мелита, чийто собственик господин Йорг Бенц – се ангажира от самото начало лично – и като председател на управителния съвет на дружеството – инвеститор. И останалите членове на сдружението, фирми от Минден и околностите с много разнообразен брой служители, бяха готови да подкрепят бързия успех на инициативата чрез достатъчен капацитет за обучение.


Министърът на образованието и науката бе убеден

Много скоро след началото на инициативата бе убеден и министърът на образованието и науката. Посредством една брошура, издадена от Министерството (с автори Барбара Бремайер и Волф-Юрген Мюлер) инициативата от Минден бързо стана известна в цяла Германия.