От миналата година българската фирма кастинг технолоджи се ангажира с откриването посредством Модела от Минден на допълнителни стажантски места и най-вече с повишаването на качеството на професионалното обучение. В България дуалната система на обучение, която е в основата на Модела от Минден, все още е относително непозната.

 

Първите контакти с членове на правителството, съюзи на предприемачи и училища вече показаха, колко успешна може да бъде една такава инициатива. Наличните и в България бюрократични препятствия не би трябвало да са нерешим проблем.

 

Моделът от Миндер в България – представяне
на проекта По повод една презентация на модела пред работодателите беше представен проектът.
Projekt+'Mindener+Modell'+Panagyurishte+[...]
PDF-Dokument [7.0 MB]

Лице за контакти в България:

 

кастинг технолоджи България ЕООД

Индустриален парк ОЕ

4500 Панагюрище

 

Т: +359 884 922 101

е: info@mindener-modell.org